Bytové domy

Problematika


Problematika bezchybného televizního a satelitního příjmu v bytech panelových domů je mnohdy zapeklitá a skládá se z několika oblastí. Samotné umístění televizních a satelitních antén na střechu panelového domu a ostatních komponentů do objektu výtahové strojovny či chodby nebývá zpravidla problémem. Většina domů navíc disponuje tzv. stožárem STA, takže odpadá nutnost umístění dalších nosičů a průrazů pro kabelové svazky. Obvyklou konfigurací střešní montáže bývá anténa pro příjem digitálního televizního signálu v pásmu UHF, všesměrovou VHF anténou pro příjem rozhlasu v pásmu FM a jednou či více satelitními anténami. Hlavními komponenty pro úpravu, sloučení a rozdělení všech signálů jsou zesilovače a multipřepínače.

Kamenem úrazu v naprosté většině případů bývá způsob dopravy dostatečně silného a kvalitního signálu do jednotlivých bytových jednotek. Původní kabelové vedení ze 70. či 80. let min. století, realizované mnohdy ještě "slavným" zeleným kabelem z dílen Kablo Kladno a původními účastnickými zásuvkami zavěšenými jedna za druhou nelze pro distribuci signálů na frekvencích vyšších než cca 300 megahertzů využít. Všechny STA systémy z této doby byly osazovány tzv. měniči, jež signály z UHF vysílačů konvertovaly do pásem VHF (max.232MHz) a ty se takto upravené bez větších ztrát dostaly stoupacím vedením ke spotřebiteli.

Po pravdě řečeno, pro přenos dnešních digitálních signálů lze i dnes použít moderních konvertorů, zesilovačů a nakonec i původního vedení, jenže: zkušenost nám říká, že původní účastnické zásuvky bývají mnohde v dezolátním stavu, že starší typy zásuvek mají odlišný typ konektoru, takže moderní účastnický kabel do nich nelze zasunout, že i kabel bývá leckde narušen či dokonce odstraněn, a nakonec, že se pokaždé najde koumák, který po zjištění, že zásuvka už zase skýtá signál, chutě ji "upraví" pro potřeby svých dalších tří televizorů a ostatní za ním mají utrum. Léta navštěvujeme několik předsedů družstva či společenství vlastníků (min. dvakrát ročně) a opakujeme, že to lepší nebude, dokud...

Řešení


Možných řešení je hned několik.

První jsme již naznačili: Použít původní koncepci zásuvek v sérii s novými měniči, kabely a zásuvkami. Levné, rychlé, použitelné pouze pro příjem televize a rozhlasu. Satelitní příjem není technicky možný. Poruchovost bývá způsobena amatérskými zásahy do účastnických zásuvek.

Druhé řešení je hůře realizovatelné, ale technicky správné: Hvězdicový rozvod, kde každá ze zásuvek má svůj přívodní kabel a je tedy koncová. Umožňuje připojení rozhlasového přijímače, televizoru a jednoho satelitního přijímače. Po zesílení a rozbočení TV signálu možno připojit více televizorů. Nevýhodou je nutnost instalace (nebo výměny) kabelových lišt za větší z důvodu většího počtu kabelů a zalištování kabelového svazku ve všech bytech v posledním podlaží. Použitelné pro max. 7 podlažní dům.

Třetí řešení bývá dnes preferováno většinou majitelů domů. Hvězdicový rozvod je skryt v technologických šachtách na společných chodbách, k bytům je kabel veden v úzké liště. Do bytu je zaveden průrazem vedle vstupních dveří a zakončen účastnickou zásuvkou na místě určeném majitelem. Obvyklá praxe je taková, že práce na kabeláži uvnitř bytu hradí majitel bytu. Kolik je do bytu přivedeno kabelů, tolik satelitních přijímačů může být připojeno. Počet podlaží není omezen.

Podobným řešením je kabelový rozvod také na fasádě, ale krytý plastovými či hliníkovými koryty, v minulosti nezřídka používanými kabelovými společnostmi. Zde je ovšem nutno počítat se zvýšenými náklady vzhledem k nutnosti využití horolezecké techniky.

Nejelegantnější je řešení čtvrté: tzv. neviditelný rozvod. Bohužel není použitelné ve všech případech, a to ani zdaleka, neboť je úzce vázané na vnější zateplení budovy či celkovou rekonstrukci objektu. Kabely v trubkách se prostě zavěsí zvenčí na stěnu domu a následně se překryjí zateplovacím pláštěm. Krabice s anténní zásuvkou se umístí na stěnu obývacího pokoje v místě průstupu koaxiálního kabelu. Počítáte-li tedy se zateplením domu i rekonstrukcí STA, je toto jednoduché a levné řešení pro Vás jako dělané. Doporučujeme s montáží nezačínat dříve než dva měsíce před zateplováním, neboť plastové trubky ("husí krky") ve venkovním prostředí křehnou a brzy by se mohly začít rozpadat.

Krom rekonstrukce STA nabízíme dodávku a instalaci kvalitních set-top boxů a satelitních přijímačů včetně přístupových karet společností Skylink, CSlink, Digitv a UPCdirect. Množstevní slevy.

 
Copyright © 2011 Martha Black. All Rights Reserved. Design By Martha Black - EshopMB.cz