Rodinné domy

RD - NOVÝ


Zvláště pro satelitní městečka typický dvoupodlažní dům se sedlovou střechou a nízkou půdou, přístupnou stropním poklopem. Příprava pro TV rozvody spočívá v zazděných trubkách a kabelu 230V ukončeného na půdě, často i do střechy zabudovanou taškou s takzvanou televizní průchodkou.

Naše práce pak postupuje obvykle v tomto pořadí: výběr správného místa pro anténní stožár, instalace stožáru, montáž a směrování antén, protažení koax. kabelů z půdy do jednotlivých místností, osazení účastnických zásuvek, na půdě pak připojení zesilovače k 230V a propojení celého systému přes pásmové slučovače, propusti a rozboky, oživení a nastavení, a nakonec kontrola signálů ve všech zásuvkách.

Celková délka montáže zde závisí hlavně na počtu montovaných komponentů, v případě satelitních antén pak na počtu přijímaných družic, počtu účastnických zásuvek, a na případných pracích navíc (přivedení signálu do místa mimo plán, nepřístupnost krabice pro zásuvku apod.) Dá se říci, že průměrná montáž nám zabere cca 4 – 6 hodin práce.

Prakticky totéž co o časové náročnosti se dá říci i o celkové ceně. Několik typických případů:

  • Požadavek: příjem pouze pozemního digitálního TV a analogového rozhlasového vysílání pojímatelného v dané lokalitě, 3 TV/R účastnické zásuvky;

    Instalace: jednoduchý 3m stožár vč. kotvení, antény UHF a FM, pásm. Slučovač, 3nás. rozbočení, 3x TV/R zásuvka, vč. montáže a měření 7100,- Kč

  • Požadavek: totéž co v bodě 1., 6 TV/R účast. zásuvek
Instalace stejná, navíc zesilovač 20dB, 6nás. rozbok a 3 účast. sásuvky s kabeláží 10900,-Kč

Chceme-li systém rozšířit o satelitní příjem, můžeme si za satelitní anténu a ostatní komponenty přičíst:

1 družice do jedné zásuvky 2900,- Kč
2 družice do dvou zásuvek 3300,- Kč
4 družice do jedné zásuvky 5300,- Kč
4 družice do čtyř zásuvek 11200,- Kč

Počet družic a připojených zásuvek lze libovolně kombinovat, je účelné si dopředu promyslet, jaké programy a v kolika místnostech budeme chtít sledovat.

RD - STARŠÍ - bez přípravy, byt v činžovním domě


Pro oba případy platí v zásadě to samé, co pro nový rodinný dům, s výjimkou kabelových rozvodů.

Zde je na místě domluvit si s naším technikem schůzku přímo v domě a společně vymyslet a navrhnout nejlepší řešení. Je důležité předem si zajistit možnost vstupu do potřebných prostor (půda a střecha, případně terasa, balkón apod. Technik pak zjistí možnosti nejlepšího umístění antén vůči poloze bytu či místnosti pro co nejefektivnější trasování kabeláže.

U činžovních domů připadá ve většině případů v úvahu pouze venkovní vedení (po fasádě) a prostup do místnosti otvorem v okenním rámu. Ideálním řešením je uložení kabeláže v trubkách na fasádu těsně před zateplením budovy. V některých případech lze použít komínu či světlíku. V nouzi lze anténu pro televizní příjem umístit i na zeď či okenní rám, ale zvláště v husté zástavbě nejde o zrovna spolehlivé řešení.

Vnitřní rozvody v rodinných a starých bytových domech se obvykle realizují přichycením kabelu k podlahovým lištám apod., účastnické zásuvky se umísťují na omítku blízko podlahy. Lze domluvit i uložení vedení do elektrikářských plastových kanálů.

 
Copyright © 2011 Martha Black. All Rights Reserved. Design By Martha Black - EshopMB.cz